Invitatie pntru prezentarea ofertelor și concurs pentru selectarea responsabilului tehnic

INVITAŢIE PENTRU PREZENTAREA OFERTELOR

și

CONCURS PENTRU SELECTAREA RESPONSABILULUI TEHNIC

Republica Moldova beneficiază de un ajutor financiar nerambursabil în cadrul Programului de asistenţă tehnică şi financiară acordată de Guvernului României în anul 2016 pentru instituţiile preşcolare din Republica Moldova.

O parte din aceste fonduri urmează a fi utilizată pentru acoperirea costurilor subproiectului „Lucrări civile la grădinița-creșă nr. 145” din mun. Chișinău.

Subproiectul va fi implementat cu suportul tehnic al Fondului de Investiţii Sociale din Moldova (FISM).

Beneficiarul – Direcția educație, tineret și sport sectorul Buiucani (DETS), mun. Chișinău, anunță despre lansarea procedurilor de achiziție și invită:

  1. Companiile de construcție interesate să depună oferte pentru executarea lucrărilor civile prevăzute de subproiect.

Documentele de licitație pot fi procurate contra sumei de 300 lei de la Direcția educație, tineret și sport sectorul Buiucani (mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 4/2, et. 2, bir. 201, anticamera) sauFISM după transferarea sumei respective conform următoarelor date bancare: cod IBAN:MD40MO2271ASV11088727100, B.C. „Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” S.A., codul băncii: MOBBMD22, beneficiar: Fondul de Investiţii Sociale din Moldova, cod fiscal: 1008601001382, destinaţia plăţii: pentru documentele de licitație, grădinița-creșă nr. 145, mun. Chișinău.

  1. Responsabilii tehnici atestațisă depună dosarul de participare la concursul de selectare a responsabilului tehnic, care va supravegea lucrările de construcţie prevăzute de subproiect.

Dosarul de participare la concurs trebuie să conțină următoarele documente: 1. Cererea de participare; 2. Curriculum Vitae actualizat; 3. Lista lucrărilor civile supravegheate; 4. Certificatul de atestare tehnico-profesională și legitimaţia (copii);  5. Certificatul de înregistrare a întreprinderii prin intermediul căreia se va semna contractul de prestare a serviciilor. Candidatul trebuie să fie înregistrat sub o formă organizatorico-juridică sau să dispuna de contract cu o persoană juridică, condiție necesară pentru achitarea serviciilor (ex. Î.I., S.R.L.).

Plicurile cu oferte pentru lucrările civile se depun pînă pe data de 19 martie 2018, ora 13.00 pe adresa: Direcția educație, tineret și sport sectorul Buiucani (mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 4/2, et. 2, bir. 201, anticamera) și vor fi deschise în prezenţa doritorilor de a participa la licitație pe adresa: Direcția educație, tineret și sport sectorul Buiucani (mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 4/2, et. 1, bir. 105, sala de ședințe).

Dosarele de participare la concursul de selectare a responsabilului tehnic se depun pînă pe data de 19 martie 2018, ora 13.00 pe adresa: Direcția educație, tineret și sport sectorul Buiucani (mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 4/2, et. 1, bir. 105, sala de ședințe).

Persoana de contact:  Doina Cercel,  jurist-DETS sectorul Buiucani, tel. 022210335.

Informaţii suplimentare se pot obţine la FISM, tel.: 022279121; 022279122.